Podmínky ochrany osobních údajů

Jsme společnost Marieli a.s. se sídlem U Nesypky 1255/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ:10941789 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26417 (dále jen “MARIELI” nebo “my”).

Kontaktní údaje:

Marieli, a.s., U Nesypky 1255/3, Smíchov, 150 00 Praha 5

E-mail: info@marieli.cz, Web: /kontakty/ 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.marieli.cz.

Pro poskytování prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů v případě registrace nebo použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím registrace na internetovém obchodě MARIELI a poptávkového formuláře. Jsou to: Vaše jméno a příjmení, měsíc narození, e-mailová adresa, adresa bydliště, doručovací adresa, číslo Vašeho mobilního telefonu, preference pro nákup ložního prádla a ostatních textilií do domácnosti (materiál, velikost, množství).

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží MARIELI. 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, která je v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje: 

 • jméno a příjmení; 
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo); 
 • adresu pro doručování;
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží);
 • poznámky k objednávce;
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi);
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu);
 • IP adresa; 
 • cookies.

Nezpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů.

V souladu s GDPR (oprávněný zájem) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Vám můžeme zasílat obchodních sdělení a informace o novinkách, zejména za účelem nabízení zboží poskytovaných ze strany MARIELI, a to prostřednictvím e-mailu či telefonického kontaktu, pokud jste zasílání obchodních sdělení neodmítli nebo dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali Vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu Vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací), za účelem plnění právních povinností a na základě oprávněného zájmu společnosti MARIELI.

Uvedené osobní údaje zpracováváme za účelem provedení nákupu zboží nebo služeb prostřednictvím našeho internetového obchodu, plnění smluvního vztahu, pro komunikaci s Vámi, a účelem zlepšení poskytování našich služeb, propagace zboží a služeb, konání soutěží a dalších propagačních akcí a dále za účelem správy sociálních sítí, komunikace se zákaznickou podporou nebo vyřizování dotazů,za účelem registrace zákazníků k odběru obchodních sdělení (newsletter) a hodnocení spokojenosti zákazníků a za účelem platby kartou. 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Takové zpracování nám umožňuje GDPR – plnění smlouvy, plnění právních povinností, oprávněné zájmy společnosti MARIELI. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu platnosti Vaší registrace nebo naší domluvy o zboží MARIELI a po dobu 10 let poté.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu k zasílání obchodních sdělení či jinému přímému marketingu

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo)
 • cookies 

Z jakého důvodu?

Abychom Vás mohli v budoucnu oslovovat s personalizovanými nabídkami služeb a produktů, a to prostřednictvím telefonického kontaktu či e-mailu.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Takové zpracování provádíme na základě Vašeho souhlasu. Takové udělení souhlasu je dobrovolné a Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odhlášení přímo v e-mailu a kontaktního formuláře nebo napsáním na náš e-mail info@marieli.cz.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu, než Váš souhlas odvoláte.

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

MARIELI zpracovává osobní údaje manuálně i automatizovaně, v listinné i elektronické podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména ze strany našich zaměstnanců a dalších zpracovatelů. MARIELI přijalo vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Se zpracovateli, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje, jsme uzavřeli relevantní smlouvy tak, aby byla zaručena adekvátní ochrana Vašich osobních údajů. Zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů, jsou vázáni mlčenlivostí.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • společnosti podílející se na expedici zboží: PPL CZ, K Betonárně 181/8,  155 00, Praha 5, Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12,  190 00, Praha 9
 • společnosti podílející se na expedici plateb: Shoptet, a.s., Shoptet Pay, Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, Spisová značka: B 25395, Městský soud v Praze
 • poskytovatel e-mailingové služby: ECOMAIL.CZ, Na Zderaze 15, 120 00, Praha 2
 • poskytovatel eshopového řešení: Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, Spisová značka: B 25395, Městský soud v Praze
 • společnosti, zajišťující marketingové služby: Effectix.com, s.r.o., U Nesypky 1255/3, 150 00 Praha 5, Hotshots, s.r.o., Sokolovská 209, 190 00 Praha 9 Vysočany
 • Google Analytics a Tags Manager, provozované společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, IČO: 368047
 • Heureka.cz, Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Zbozi.cz, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00  Praha 5 – Smíchov
 • Facebook Pixel, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Vaše osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. 

Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování osobních údajů.

Zákonné povinnosti. 

Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

Co byste dál měli vědět:

 • V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
 • Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@marieli.cz

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku na info@marieli.cz. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, e-mail posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz/), případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme, přičemž si vyhrazujeme právo je změnit.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 11. 2021