Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Marieli, a.s., se sídlem U Nesypky 1255/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 10941789 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 26417, e-mail info@marieli.cz, telefonní číslo +420 604 213 726, adresa sídla MARIELI, U Nesypky 1255/3, Smíchov, 150 00 Praha 5 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách https://www.marieli.cz, (dále jen “Internetový obchod”). 

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Internetový obchod se zaměřuje na nabídku a prodej ložního prádla a ostatních textilií do domácnosti.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky jsou zpracovány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách


1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny v popisu konkrétního zboží v katalogu Internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a MARIELI není povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v Internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodnete-li se s MARIELI jako zákazník jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady Vám vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradíte sami. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Objednávku zboží můžete provádět těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li jste předchozí registraci v Internetovém obchodě;
vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.


3. Při zadávání objednávky si vyberete druh zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení, případné služby navíc, které jsou součástí Internetového obchodu MARIELI.

4. Před finálním potvrzením objednávky je Vám umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložíte. Objednávku nám odešlete kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT S POVINNOSTÍ PLATBY“, čímž odešlete závaznou objednávku a zavazuje se k úhradě ceny objednaného zboží, popř. nákladů na zvolený typ dopravy či způsobu platby“objednat. Podmínkou pro realizaci a platnost objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a vaše potvrzení o tom, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami. Údaje, které uvedete v objednávce, považujeme  za pravdivé a správné. 

5. Po obdržení objednávky Vám zašleme potvrzení o jejím přijetí  na e-mailovou adresu, kterou jste při objednání nebo v rámci Vaší registrace zadali. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření kupní smlouvy.

6. V případě, že některý z požadavků uvedený v objednávce nemůžeme splnit, vyhrazujeme si právo od kupní smlouvy odstoupit, o čemž Vás neprodleně informujeme a zašleme Vám na Vaši e-mailovou adresu návrh nové nabídky. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena Vaším potvrzením o přijetí této nabídky na emailové adrese: info@marieli.cz.

7. Všechny objednávky od Vás přijaté považujeme za  závazné. Objednávku můžete zrušit, dokud Vám nebylo doručeno oznámení o přijetí objednávky. Objednávku můžete zrušit zasláním e-mailu na adresu info@marieli.cz.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě v Internetovém obchodě MARIELI při uvedení ceny zboží, nebo v průběhu objednávání, můžeme od kupní smlouvy i přesto, že Vám bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek, odstoupit, a nejsme povinni Vám zboží dodat za tuto zcela zjevně chybnou cenu. V takovém případě Vás informujeme o chybě a odstoupení od Kupní smlouvy bez zbytečného odkladu a na Vaši e-mailovou adresu Vám zašleme pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena Vašim potvrzením o přijetí na adresu info@marieli.cz.

 IV. Zákaznický účet

1. Na základě Vaší registrace provedené v Internetovém obchodě MARIELI můžete přistupovat do svého zákaznického účtu, ze kterého můžete provádět objednávky zboží. Vaše registrace však není povinná. Objednávky v Internetovém obchodě MARIELI můžete provádět také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží považujeme Vámi uvedené údaje za pravdivé a správné. Proto jste povinni potřebné informace uvádět správně a pravdivě a při jejich změně je aktualizovat. 

3. Přístup k Vašemu zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste  povinni zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho  zákaznického účtu a nejste oprávněni umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. MARIELI nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Váš zákaznický účet jsme oprávněni zrušit, a to zejména v případě, pokud svůj zákaznický účet déle než 2 roky nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

5. Prosíme, berte na vědomí, že Váš zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Internetového obchodu MARIELI, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 V. Platební podmínky 

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy můžete uhradit následujícími způsobem

bezhotovostně převodem na náš bankovní účet číslo: 
CZK účet: 2202059413/2010, 

EUR účet: 2502059415/2010, 

oba vedený u společnosti FIO banky, a.s.;.

bezhotovostně platební kartou přes platební bránu Shoptet Pay.


2. Společně s kupní cenou jste povinni nám uhradit náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, není-li dále uvedeno výslovně jinak. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupujete podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

4. V případě bezhotovostní platby je Váš závazek uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet, a to do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Při realizaci platby prosíme uvádějte variabilní symbol. Platební údaje přijdou spolu s potvrzením objednávky.

5. Bez ohledu na Vámi zvolenou platební metodu jsme oprávněni před odesláním zboží požadovat uhrazení celé kupní ceny za Vámi objednané zboží. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

6. Podle zákona o evidenci tržeb jsme  povinni Vám vystavit daňový doklad. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Dodání zboží prostřednictvím dopravce


1. Zboží Vám zašleme na Vámi uvedenou adresu prostřednictvím Vámi vybraného dopravce při objednání zboží. 

2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve Vaší objednávce a v potvrzení objednávky. V Internetovém obchodě nabízíme také určitou cenovou hranici objednávky, kdy je možné získat dopravu zdarma. To se řídí aktuálními informace při objednávce zboží nebo v jiné informativní části Internetového obchodu. Pokud je nastavena taková hranice výše objednávky, od kdy je doprava zdarma, do té hranice hradíte náklady na dopravu Vy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě Vašeho zvláštního požadavku, neneseme riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

3. Budete-li považovat změnu v termínu nebo čase dodání, prosíme o zajištění této změny přímo s Vámi vybraným dopravcem. 

4. Jsme-li dle kupní smlouvy povinni dodat zboží na vámi určené místo objednávky, jste vy povinni převzít zboží při dodání v avizovaném termínu a čase. V případě, že je z Vaši strany zapřičiněna nutnost zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jste povinni uhradit i náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zásilky od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zásilky  a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Za poškození zásilky se nepovažuje promáčknutí krabice nebo poškození rohů způsobené přepravou zásilky. V případě shledání porušení zásilky  svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo významně poškozené zásilky, nejste povinni zásilku od přepravce převzít. V takovém případě sepíšete s dopravcem škodní formulář, který nám nejpozději do 24h zašlete na info@marieli.cz a zároveň nás o této situaci neprodleně informujete,

6. Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Vás okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinili.

VII. Odstoupení od smlouvy


1. Tento článek VII. obchodních podmínek se uplatní pouze v případě, že jste uzavřeli kupní smlouvu jako Kupující, který je spotřebitel. V takovém případě máte právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodů.

2. Prosíme, berte na vědomí, že jako Kupující nemůžete odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku, zejména v případě, že zboží bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, nebo v případě, kdy Vám bylo zboží dodáno v uzavřeném obalu, které jste z obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

3. V takovém případě nám v této lhůtě prosímmusíte dodat  dodejte prohlášení o odstoupení od smlouvy společně se zbožím na adresu našeho sídla, uvedené v kontaktech MARIELI. Pro tyto účely využijte formulář pro vrácení zboží, který jste obdrželi současně s daňovým dokladem po potvrzení objednávky na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

4. Vrácené zboží musí být v původním stavu, nesmí být použité, jakkoliv poškozené, se všemi štítky v originálním obalu. 

5. Náklady na vrácení zboží hradí MARIELI. Vrácené zboží neodesílejte na dobírku, v takovém případě nejsme schopni přijetí akceptovat a zboží Vám přijde zpět. 

6. Po přijetí Vámi vráceného zboží Vám po zhodnocení zboží, zejména z pohledu případného opotřebení nebo poškození, zašleme na Vámi uvedený účet kupní cenu za zboží do 14 dní od odstoupení od smlouvypřijetí zboží.

7. Prosíme, berte na vědomí, že v případě zjištění opotřebení, poškození nebo znečištění zboží nám vzniká nárok na náhradu škody a jsme oprávněni tuto náhradu jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny. V takovém případě Vás budeme informovat písemně na Vámi uvedeném e-mailu. 

8. Z důvodu vyprodání zásob nebo dlouhodobé nedostupnosti zboží jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě Vás  bezodkladně informujeme prostřednictvím zprávy na Vámi uvedené e-mailové adrese v objednávce. Ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy Vám vrátíme všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, a to stejným způsobem.

VIII. Reklamace a vrácení zboží 

1. MARIELI odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména MARIELI odpovídá, že v době, kdy jste zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Vlastnosti a způsob zacházení s produktem jsou uvedené na Internetovém obchodě MARIELI. Prosíme, berte na vědomí, že za poškození produktu vzniklé Vaším zacházením v rozporu s námi doporučenými postupy a návody dodanými se zbožím nesete odpovědnost Vy.

2. Po převzetí zboží jste povinni zboží prohlédnout a zjistit případné vady a poškození. V případě zjištění vad nebo poškození jste povinni nás neprodleně kontaktovat na e-mailové adrese info@marieli.cz.

3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jste oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

4. V případě výskytu vady můžete MARIELI předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží;
 • opravu zboží;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy, jsou-li splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy.


5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má zboží podstatnou vadu;
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě;
 • při větším počtu vad zboží.

6. MARIELI je povinna přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání.

MARIELI je rovněž povinna Vám vydat písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. MARIELI nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se MARIELI s Vámi nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Vy máte právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev Vaší vůle (uplatnění práva z vadného plnění) MARIELI.

8. MARIELI Vás písemně informuje o výsledku reklamace.

9. Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud jste před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud jste sám vadu způsobil.

10. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo můžete u MARIELI uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

11. Volbu způsobu reklamace máte Vy.

12. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13. Více informací najdete také zde.

 

 IX. Ochrana osobních údajů a obchodní sdělení 

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o Vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou Vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou obsaženy v zásadách zpracování osobních údajů.

X. Mimosoudní řešení sporů


1. V případě, kdy dojde mezi námi a Vámi ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy a nepodaří se ho vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs nebo u Evropského spotřebitelského centra se stejným sídlem.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů online).

3. MARIELI je oprávněna k výrobě a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 XI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi MARIELI a Vámi, naším zákazníkem, se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Nejsme vůči Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám a Internetovému obchodu MARIELI, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží společnosti MARIELIMarieli, a.s.. Není dovoleno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Jako náš zákazník nejste oprávněn při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Internetový obchod a užívat ho nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná.

6. Znění obchodních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2023